1. De troon van Maria is de troon van haar Zoon, het Kruis. En de rest van haar leven, tot zij met lichaam en ziel ten hemel werd opgenomen, maakt haar zwijgende aanwezigheid indruk op ons. De heilige Lucas, die haar goed kende, vermeldt, dat zij bij de eerste leerlingen was, in gebed.
  2. O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Ruimtelijke context De kerk maakt deel uit van een complex; tot het kloostercomplex van de paters Oblaten, vanaf de Penitentiaire Inrichting "Ter Peel". De kerk is gesitueerd in een parkachtig aandoende (klooster)tuin, moestuin en (vroeger) boomgaarden, volgens het ontwerp van tuinarchitectenbureau van Loo uit Terwinselen ().
  3. Nut, Hathor, Isis en de geboorte van het licht (deel 2) De Egyptische godinnen Nut, Hathor en Isis werden op een gegeven moment steeds meer met elkaar verbonden. Alle drie werden ze gezien als de moeder van het kind dat rond 25 december geboren zou worden: het zonnekind Horus of Ra.
  4. hang. Hij deed dit door de vier evangelisten in verband te brengen met de vier wezens rondom Gods troon, die worden genoemd in Openbaring Volgens Irenaeus duidde de leeuw op Johannes, de jonge stier op Lucas, de mens op Matteüs en de adelaar op Marcus (Tegen de Ketterijen III, ).
  5. Op de officiële website van Parochie Maria Vlucht staat informatie over onze locaties, het laatste nieuws, blogs en onze sacramenten. Onze locaties zijn OLV. H. Rozenkrans te Glanerbrug, resniamueriiproccitmebervoisedisdu.coinfos de Meerdere te Lonneker, H. Maria Geboorte te Losser, resniamueriiproccitmebervoisedisdu.coinfous te Losser en H. Gerardus Majella te Overdinkel. Neem gerust contact op bij vragen over vieringen, dopen, huwelijk, overlijden.
  6. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgestrekt en raakten elkaar, de twee andere bedekten hun licha am.” (Ez. 1,) De apostel Johannes ziet in een visioen Gods troon omringd door vreemde dieren. Zijn beschrijving luidt: “En rondom de troon waren vier dieren, bezaaid met ogen voor en achter.
  7. (Baldac) kwamen. Het is een dakvormige, op vier stangen of zuilen gebouwde be-schutting, die boven een ereplaats, een altaar, een troon, een bron of een graf ge-bouwd wordt. Een andere naam voor het baldakijn is ciborium. basmá Als van een ikoon de rand, of de rand èn de achtergrond met metalen platen belegd worden, spreekt men van basmá. De.
  8. Over de twee Jezuskinderen door Jan Vermeir. Rudolf Steiner heeft meer dan eens gesproken over de twee Jezuskinderen. Volgens hem zijn er in Bethlehem twee Jezuskinderen geboren uit twee verschillende ouderparen; de kinderen kregen allebei de naam Jezus en bovendien heetten beider vader en moeder respectievelijk Jozef en Maria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *